Sokrates – cytaty ojca zachodniej filozofii

W tym wpisie przedstawimy cytaty Sokratesa. Był on starożytnym greckim filozofem, który jest powszechnie uważany za jednego z twórców zachodniej filozofii. Sokrates słynnie odmówił przyjęcia zapłaty za swoje nauczanie, wierząc, że wiedza powinna być dostępna za darmo dla każdego, kto chce się uczyć. Jego życie i nauki miały wpływ na kształtowanie zachodniej myśli filozoficznej przez ostatnie dwa tysiąclecia.

Sokrates wywarł ogromny wpływ na Platona, Arystotelesa i innych klasycznych myślicieli, których idee stworzyły podstawy współczesnej teorii filozoficznej. Moralne i etyczne spostrzeżenia Sokratesa były szczególnie ważne, ponieważ posłużyły za podstawę zarówno wschodniej, jak i zachodniej kultury. Sokrates żył w burzliwym okresie historii Aten, kiedy tradycyjne wartości były kwestionowane przez demokrację i inne nowe idee. Poniżej znajdziesz inspirujące cytaty Sokratesa.

Cytaty Sokratesa

„Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc.”


„Ci są najszczęśliwsi i najbliżsi bogów, którzy nie potrzebują niczego.”


„Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie.”


„Strzeż się ludzi, którzy są pewni tego, że mają rację.”


„Tymczasem ja ani przedtem nie uważałem za stosowne robić niczego podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi teraz żal, żem się w ten sposób bronił; wolę zginąć po takiej obronie, niż tamtym sposobem żyć.“


„Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia.”


„W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień.”


„Takie czasy nastały, że jak chcesz z kim mądrym pogadać, musisz rozmawiać sam ze sobą.”


„Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba.”


„Często język wyprzedza myśli.”


„Człowiek nigdy nie jest zły dobrowolnie.”


„Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz.”


„W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych.”


„Tak czy inaczej żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą – zostaniesz filozofem.”


„Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre nie powinniśmy troszczyć się o opinie ogółu.“


„Życie bezmyślne nie jest warte życia.“


„Głód jest najlepszym kucharzem.“

Prześlij dalej!