Przysłowia o pracy

Mówi się, że praca jest panem sukcesu. W poniższym artykule przytoczymy znane przysłowia o pracy, które przedstawiają pracę w różnym świetle.

Bądź pracowity, nie będziesz bity.


Kto nie chciał pracować na chleb, ten musi za chleb.


Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży


Najlepsza na kaca jest ciężka praca


Powinna być temu płaca, za którą podjęta praca


Praca odkładana niewiele warta


Żadna praca nie hańbi


Chęć słodzi pracę.


Ciężka praca podobno jeszcze nikogo nie zabiła, ale po co ryzykować?


Co trzeba robić, aby mieć piękne ręce? Nic.


Jeśli dwóch robi jedną rzecz, to nie znaczy, że będzie ona taka sama.


Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.


Leniwy nie może żyć bez pracy. Drugich.


Lepsza niedołężna praca niż doskonałe próżnowanie.


Praca tuczy, bieda uczy


Z rankiem praca, w wieczór płaca


Bóg bez pracy nic nie daje


Komu praca kłopotem, oj! oj! będzie wołał potem


Kto nie chce pracy znieść, ten nie ma co jeść


Niemiła jest taka praca, za którą nie bywa płaca.


Pracowitemu żaden dzień nie jest za długi.


Prześlij dalej!