Cytaty Marka Aureliusza

Marek Aureliusz był rzymskim cesarzem i jednym z najbardziej znanych filozofów stoickich starożytności. Jego dzieło filozoficzne, Rozmyślania, jest uważane za jedno z najbardziej wpływowych dzieł stoickich i stanowiło inspirację dla wielu osób w ciągu wieków od jego powstania. Marek Aureliusz w ciągu swojego życia napisał wiele cytatów, które stały się podstawą współczesnej filozofii stoickiej. Cytaty te dają wgląd w podejście Marka Aureliusza do życia, jego myśli na temat śmiertelności i jego ogólne spojrzenie na ludzkość.

Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje


Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli.


Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę; daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego


Marek Aureliusz Rozmyślania – cytaty

W Rozmyślaniach Marka Aureliusza możemy znaleźć różne powracające tematy, które przebijają się przez słowa Marka Aureliusza: akceptacja w obliczu przeciwności losu; spokój wobec innych; uznanie nietrwałości, która rządzi wszystkimi rzeczami; zrozumienie naszego miejsca w naturze; przedkładanie wewnętrznej harmonii nad zewnętrzny prestiż; rozwijanie samowiedzy poprzez refleksję; kultywowanie etycznego stylu życia opartego na cnotach takich jak odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie i mądrość – to tylko kilka przykładów z tego ogromnego zbioru mądrości zebranych przez jednego z czołowych myślicieli historii.

Jak lekarze zawsze mają pod ręką narzędzia i noże do niespodziewanych operacji, tak i Ty miej w pogotowiu stałe zasady, byś mógł świadomie oceniać sprawy ludzkie.


A choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi.


Podobny bądź do skały, o którą się ciągle fale rozbijają. A ona stoi, a koło niej usypiają bałwany wody. “O ja nieszczęśliwy, że mnie to spotkało”. – Ależ nie tak! Lecz: “O ja szczęśliwy, że chociaż mnie to spotkało, żyję bez smutku, nie gnębi mnie teraźniejszość ani nie boję się przyszłości”.


Jeżeli mi ktoś potrafi udowodnić i przekonać mnie, że niedobrze myślę lub działam, z radością postępowanie swe zmieniam. Szukam bowiem prawdy, a ta nigdy nikomu nie zaszkodziła. Szkodzi zaś sobie ten, kto trwa we własnym błędzie i nieświadomości.


Wnikaj w intencje każdego człowieka. Ale pozwól też każdemu wnikać w intencję twoją własną.


Ludzie istnieją dla siebie wzajemnie. Albo ich więc pouczaj, albo znoś.


Dzisiaj wydobyłem się z wszelkich trudności, a może raczej odrzuciłem wszystkie trudności. Nie były bowiem na zewnątrz, ale w środku, w osądach.


Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwe i zbożne. Dobry bowiem człowiek nie powinien zwracać uwagi na błędy innych, lecz sam iść drogą prostą, bez zboczeń.


Nie tylko współoddychaj otaczającym powietrzem, ale też współmyśl otaczającym wszystko myśleniem.(…)


Często popełnia nieprawość ten, kto czegoś nie robi, nie tylko ten, kto coś robi.


Dla kamienia rzuconego w górę nie jest niczym złym, że spadł na dół, ani dobrym, że go podrzucono.


Jakże łatwo odtrącić od siebie i odepchnąć wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne i natychmiast uzyskać pogodę ducha.


Nie chlubą jest uciec przed śmiercią, lecz uśmiechnąć się, gdy i ona się do ciebie uśmiecha.


O własnych stój siłach – nie zaś podtrzymywany.


W tym artykule przytoczyliśmy kilka szczególnie godnych uwagi cytatów Marka Aureliusza, które mogą mieć znaczenie dla naszego współczesnego życia. Cytaty Marka Aureliusza – te starożytne słowa, nadal mogą wywierać na nas głęboki wpływ, pomagając nam lepiej zrozumieć zarówno nas samych, jak i nasz świat – w szczególności poprzez dostarczanie wskazówek dotyczących takich kwestii, jak odporność, cierpliwość i wdzięczność. Możemy czerpać z mądrości dawnych mistrzów, takich jak Marek Aureliusz, aby pomóc zrozumieć niektóre z wyzwań, jakie stawia przed nami współczesne życie.

Prześlij dalej!