Cytaty Kartezjusza

René Descartes jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej wpływowych filozofów w historii. Jego artykuł, “Rozprawa o metodzie”, został opublikowany w 1637 roku i posłużył jako wprowadzenie do teorii filozoficznych i metod badawczych Kartezjusza. Filozof określił metodyczne podejście do odkrywania prawdy poprzez poddawanie w wątpliwość wszystkich uprzednich wyobrażeń, analizowanie założeń i szukanie rozwiązań poprzez logiczne rozumowanie. Poniżej przytoczymy cytaty Kartezjusza, które są zaledwie niewielką próbką jego rozmyślań.

Cytaty Kartezjusza

Myślę, więc jestem.


Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.


Dobrze jest iść niekiedy za mniemaniami, o których się wie, że są bardzo niepewne, tak jak gdyby były niewątpliwe.


Mimo to może być, iż się mylę; może to wszystko, to tylko trochę miedzi i szkła, które ja biorę za złoto i diamenty.


(…) wszystkie rzeczy podpadające pod poznanie ludzkie (…) nie istnieją z pewnością tak odległe, do których nie moglibyśmy dotrzeć, ani tak ukryte, których nie mielibyśmy odkryć.


Niekiedy dłuższe trwanie dobra powoduje nudę lub niesmak, podczas gry trwanie zła zmniejsza smutek. Wreszcie z myśli o dobru minionym rodzi się żal, który jest rodzajem smutku, a z myśli o złu minionym uciecha, która jest rodzajem radości.


Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych.


Iluzoryczna radość jest często warta więcej niż prawdziwy smutek.


Każdy problem który rozwiązałem stał się zasadą, która później służyła do rozwiązywania innych problemów.


Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem, że ma złe mniemanie o sobie lub niej.


Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje.


Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają.


Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.Istniejesz, więc i wiesz, że istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz.Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.


Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą.


Przełomowe idee i cytaty Kartezjusza znacząco ukształtowały nowoczesną filozofię i utorowały drogę przyszłym myślicielom do odkrywania nowych horyzontów w filozofii. “Rozprawa o metodzie” i inne cytaty Kartezjusza pozostają dziś aktualne ze względu na swoją dyskusję na temat metodycznego podejścia do poszukiwania wiedzy i zrozumienia świata.

Badając teorie Kartezjusza, czytelnicy mogą uzyskać wgląd w siłę racjonalnego myślenia i logicznej dedukcji w poszukiwaniu prawdy. Kartezjusz wyprzedził swoje czasy, ponieważ zachęcał czytelników do krytycznego myślenia o swoich przekonaniach i założeniach jako sposobu na zdobycie nowego zrozumienia rzeczywistości.

Prześlij dalej!