Cytaty biblijne – wersety z Biblii

Biblia jest pełna mądrości, a wśród nich znajdują się fragmenty dotyczące tego, jak prowadzić sensowne życie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz słów zachęty czy motywacji, Biblia może ci pomóc. Te kilka inspirujących cytatów biblijnych o życiu, pomoże ci w pełni wykorzystać czas spędzony tu na ziemi.

Wszyscy czujemy się czasem jak wryci. Życie może wydawać się monotonne i zastanawiamy się, czy kiedykolwiek będziemy jeszcze szczęśliwi. Łatwo jest tak się czuć, gdy świat wokół nas zdaje się rozpadać. Ale w tych ciemnych chwilach Bóg zsyła nam światło i inspirację w postaci wersetów biblijnych, które podnoszą nas na duchu, aktywizują naszą wiarę i przypominają nam, kim jesteśmy jako wyznawcy Chrystusa. Te zachęcające wersety biblijne o życiu w pełni pomogą ci odetchnąć od stresu i niepokoju, dzięki czemu znów zobaczysz wszystko wyraźnie.

Wybrane cytaty biblijne

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.”  (1 Kor 13,4-13)

„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.”  (Lu 16:10)

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.”  (J15 9:10)

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.”  (Rz 13,10)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”  (Ew. Jana 3;16)

„Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.”  (Syr 6, 14-16)

cytaty biblijne

„Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (..), ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”  (Łuk 6:27-36)

“Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.” (Syr 1, 23)

„Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!” (Ps 40, 18)

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp 4, 6-7)

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” (J 14,1)

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29;11)

Wersety i cytaty z Biblii

„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” (Ew. Mateusza 10;29-31)

„W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.” (List do Efezjan 1;4-5)

„I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” (Objawienie Jana 21;3-4)

„Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba!” (Psalm 139;16-17)

Czy kiedykolwiek czujesz, że utknąłeś w życiu? Czy czasami masz wrażenie, że sprawy nie idą w kierunku, w którym chciałbyś, aby szły? Czy szukasz celu i inspiracji, aby zacząć żyć pełnią życia? Mamy nadzieję, że te cytaty biblijne o życiu zainspirują cię. Pomogą Ci odkryć Twój prawdziwy potencjał, nadadzą sens Twojemu istnieniu i zmotywują Cię do życia w obfitości. Wersety i cytaty biblijne to prawdziwa skarbnica inspiracji.

Prześlij dalej!