Cytaty Arystotelesa – aforyzmy i sentencje od wybitnego filozofa

Arystoteles był jednym z najwcześniejszych i najbardziej wpływowych filozofów greckich, którego nauki wywarły głęboki wpływ na kulturę zachodnią. Powszechnie uważa się go za ojca logiki, jak również za główną postać w rozwoju fizyki, biologii, psychologii i innych dyscyplin. Jako filozof, Arystoteles pisał obszernie na wiele tematów, w tym na temat polityki, etyki, metafizyki i estetyki.

Jego prace są pełne cytatów, które oferują głęboki wgląd w jego myślenie, zapewniając ponadczasową mądrość i porady, które są nadal aktualne w dzisiejszych czasach. W tym artykule przytoczymy cytaty Arystotelesa, kilka wybranych sentencji, z którymi warto się zapoznać.

Arystoteles – cytaty

Nieświadomy człowiek wypowiada zdobytą wiedzę, mądry człowiek zadaje pytania i rozważa.


Niektórzy uważają, że samo pragnienie bycia przyjacielem wystarczy, tak jakby życzenie komuś zdrowia wystarczyło, aby żyć w zdrowiu.


Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragnionym, ani pijanym.


Doskonałość nigdy nie jest przypadkiem. Zawsze jest wynikiem wysokiej intencji, szczerego wysiłku i inteligentnego wykonania; reprezentuje mądry wybór wielu alternatyw – wybór, a nie przypadek, determinuje twoje przeznaczenie.


Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.


(…) [ludzie] nie tylko są uczestnikami życia, lecz ponadto cieszą się szczęściem. Taki jest rodzaj ludzki. Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskiego albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich.


Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.


Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.


Słabi zawsze pragną sprawiedliwości i równości. Silni nie zwracają na to uwagi.


Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.


Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.


Kara jest także rodzajem lekarstwa.


Uważam, że ten, kto pokonuje swoje pragnienie, jest odważniejszy niż ten, który pokonuje swoich wrogów, ponieważ najtrudniejszym zwycięstwo nad samym sobą.


Powszechne jest, że każdy popełnia błędy, ale nie jest rzeczą powszechną, aby ktokolwiek poza głupcem trwał w błędzie.


Pod koniec życia Arystoteles osiągnął sławę w wielu dziedzinach, a jego wpływ był odczuwalny przez wieki. Jego nauki etyczne koncentrowały się wokół cnoty i sprawiedliwości, podkreślając, że ludzie powinni starać się być dobrzy i sprawiedliwi. Czytając cytaty Arystotelesa widać, iż uważał, że szczęście można osiągnąć jedynie poprzez cnotliwe życie i pielęgnowanie w sobie moralnej doskonałości. Jeden z jego słynnych cytatów podsumowuje tę filozofię: “Szczęście zależy od nas samych” Cytat ten służy jako ważne przypomnienie, aby wziąć odpowiedzialność za własne życie i dążyć do doskonałości we wszystkich rzeczach.

Lepiej kochać siebie niż być kochanym: kochać to działanie, które daje przyjemność i pożytek, a bycie kochanym nie powoduje żadnej aktywności w przedmiocie miłości. Niemniej jednak, z powodu ambicji, ludzie wolą być faworytami niż kochać siebie, ponieważ bycie ulubieńcem wiąże się z jakąś wyższością.


Miłość przeżywamy tak, jakbyśmy wiedzieli na czym ona polega. W momencie jednak, gdy próbujemy ją zdefiniować, czy chociażby przybliżyć jej sens za pomocą pojęć, natychmiast się nam wymyka. Wnioskujemy stąd, że miłość nie powinna ani nie może być ściśle pojmowana, że wymyka się wszelkiemu zrozumieniu, że każdy wysiłek zmierzający do jej tematyzacji jawi się jako niestosowna abstrakcja czy sofistyka. – Jean-Luc Marion “Intencjonalność miłości”.


Wszyscy ludzie mogliby się zgodzić, że mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia umożliwia nam objąć; a więc powinniśmy bez wahania zająć się filozofią.


Ubóstwo jest rodzicem rewolucji i zbrodni.


Pewne rozważania nasuwają podejrzenie, iż czas albo w ogóle nie istnieje, albo jest pojęciem bardzo mglistym i niewyraźnym. Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa się wszelki czas (…). Jednakże może się wydawać, iż to, co się składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie.


Im krwawsza bitwa, tym słodsze zwycięstwo.


Tragedia jest naśladowczym przedstawieniem akcji poważnej i zamkniętej; posiada określoną wielkość jest tworem mowy ozdobnej, a w każdej swej części odmiennej; ma postać nie opowiadania, lecz działania; wzbudza współczucie i strach i przez to oczyszcza te uczucia.


Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych, stajemy się umiarkowani, a będąc nimi, możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać.


Dlaczegóż tedy nikt nie doznaje przyjemności bez przerwy? Czy z powodu znużenia? Bo przecież żadna z czynności ludzkich nie może się odbywać bez przerwy. Nie może tedy i przyjemność trwać bez przerwy, jako że jest czymś towarzyszącym czynności. Z tego samego powodu niektóre rzeczy cieszą nas, póki są nowe, później zaś już mniej. Zrazu bowiem pobudzają umysł do intensywnego zajęcia się nimi (…), później jednak czynność {umysłu} nie jest już tak żywa, lecz słabnie; dlatego też przyjemność maleje.


Szanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić.


Ludzie, którzy wyświadczyli komuś dobrodziejstwo, zdają się większą darzyć miłością tych, co go doznali, aniżeli na odwrót, ci, na których spłynęło dobrodziejstwo – swoich dobrodziejów.


Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Ogólnie rzecz biorąc, cytaty Arystotelesa obejmują szeroki zakres tematów, od filozofii po naukę – wszystkie połączone jednolitym dążeniem do prawdy. Studiując jego pisma, możemy uzyskać bezcenny wgląd w ludzką naturę, jak również głębsze zrozumienie naszego miejsca w historii oraz naszej roli w dzisiejszym społeczeństwie. W związku z tym, nie możemy nigdy zapomnieć o cennej mądrości Arystotelesa, która może nadal prowadzić nas przez wszelkie kłopoty, jakie mogą nas czekać – słowa takie jak “Jesteśmy tym, co ciągle robimy; Doskonałość nie jest więc aktem, lecz nawykiem” i inne cytaty Arystotelesa nigdy wcześniej nie były tak aktualne!

Prześlij dalej!